admin – Page 4 – Steven Coenegrachts

admin

April 21, 2020

leefmilieu & natuur

Leefbaarheid van onze planeet garanderen met een vooruitstrevende aanpak. We koesteren onze leefomgeving waarin mensen vrij kunnen leven. Maar de ook de natuur ondervindt de gevolgen […]
April 21, 2020

gelijke kansen

Iedereen heeft recht op maatschappelijke aanvaarding. In onze diverse samenleving heeft iedereen recht op maatschappelijke aanvaarding. Je wordt verliefd op wie je wil, leeft samen met […]
April 21, 2020

ruimtelijke ordening

Onze ruimte zo kwalitatief mogelijk invullen, met respect voor het eigendomsrecht. Ruimte is de meest schaarse grondstof van Vlaanderen. Om deze uitdaging succesvol aan te pakken […]
April 21, 2020

media

Media met garanties voor onafhankelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid. De mogelijkheden van nieuwe technologie, internet en sociale media zijn onbegrensd en bieden kansen maar houden ook risico’s […]