Nieuws – Page 12 – Steven Coenegrachts

Nieuws

September 2, 2021

Coenegrachts en Vautmans pleiten voor verlening uitrijregeling mest

Brussel – Afgelopen zomer was de natste sinds het begin van de metingen. Dat heeft ook grote gevolgen voor de oogst. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. […]
September 9, 2021

ANB koopt in Limburg voor meer dan de helft grond in landbouwgebied

In 2020 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 1.090 hectare grond in Vlaanderen. Ongeveer 33% van die aangekochte gronden blijkt ingekleurd als landbouwgebied. In […]
October 11, 2021

De voedingssector veroudert: het aandeel 55+ werknemers verdubbelt op tien jaar tijd

Eén op de vijf werknemers in de voedingssector is 55+’er. In 2010 was dit nog slechts één op de tien werknemers. Dat blijkt uit cijfers die […]
October 11, 2021

“Natuur en Landbouw, scheiden of verweven?” – Toespraak Ledendag Landelijk Vlaanderen

Dames en heren Hartelijk dank voor de gelegenheid u hier te mogen toespreken en wel over een thema dat mij nauw aan het hart ligt, namelijk […]