Nieuws – Page 13 – Steven Coenegrachts

Nieuws

November 8, 2021

Ondanks corona dalen huurachterstallen bij sociale huisvesting

De afgelopen jaren bleven de huurachterstallen die sociale huurders hadden bij sociale huisvestingsmaatschappijen nagenoeg stabiel. Meer zelfs, in het coronajaar 2020 daalde de huurachterstand lichtjes, van […]
November 16, 2021

Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit

Wanneer regendruppels en stromend water bodemdeeltjes losmaken en verplaatsen, spreken we over watererosie. Niet alleen leidt dat tot modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden, ook de bodemkwaliteit […]
November 29, 2021

Opinie : Sluit de doos van Pandora

De Bond Beter Leefmilieu trekt ten strijde tegen de vergunningsaanvraag van olieraffinaderij Total in Antwerpen. Volgens de BBL is de uitstoot van stikstof een reden om […]
December 9, 2021

Faillissement Vlaamse Energieleverancier: Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts wil prijzenkloppers meer controleren

De afgelopen maanden houdt iedereen zijn hart vast wanneer hij een energierekening in de bus krijgt. Voor 70.000 Vlamingen komt daar nog een probleem bij. Hun […]