Steven Coenegrachts maakte in 2019 zijn intrede als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement als opvolger van minister Lydia Peeters. Daarnaast is hij fractieleider in de gemeenteraad van Riemst.

Binnen de commissies van het Vlaams Parlement is Steven vast lid voor de commissies "Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie" en "Cultuur, Jeugd, Sport en Media". Tot 30 september 2020 was hij voornamelijk actief binnen de commissie "Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid".

Komende uit het hart van de Euregio maakt dat hij ook bijzondere aandacht heeft voor grensoverschrijdende samenwerking. Met steden als Maastricht en Luik op een steenworp, is er veel progressie mogelijk wat betreft samenwerking inzake cultuur, onderwijs, criminaliteitsbestrijding en economie. Als lid van het Benelux-parlement zal hij ook daarop zijn stempel kunnen drukken.

Op 26 maart 2021 legde Steven de eed af als gemeenschapssenator. In veel dossiers die in het Vlaams Parlement behandeld worden zoals topsport, landbouw of voedselveiligheid, komt men eveneens op het terrein van de federale overheid. Met de combinatie Vlaams Parlement en Senaat wordt het mogelijk om ook aan dossiers te werken op federaal niveau.