Steven Coenegrachts | Open Vld

Steven Coenegrachts maakte in 2019 zijn intrede als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement als opvolger van minister Lydia Peeters. Daarnaast is hij fractieleider in de gemeenteraad van Riemst.

Binnen de commissies van het Vlaams Parlement is Steven vast lid voor de commissies "Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid", "Cultuur, Jeugd, Sport en Media" en "Wonen en Onroerend Erfgoed".

Komende uit het hart van de Euregio maakt dat hij ook bijzondere aandacht heeft voor grensoverschrijdende samenwerking. Met steden als Maastricht en Luik op een steenworp, is er veel progressie mogelijk wat betreft samenwerking inzake cultuur, onderwijs, criminaliteitsbestrijding en economie.