Steven Coenegrachts | Open Vld

Steven Coenegrachts staat voor een pak politieke ervaring. Na jaren meegedraaid te hebben in de coulissen van de Wetstraat maakte hij in 2019 zijn intrede als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement als opvolger van minister Lydia Peeters.

Hiervoor was Steven professioneel actief als coördinator van de nationale partijwerking van Open Vld. Hij is momenteel ook fractieleider in de gemeenteraad van Riemst.

In de nationale politiek wil hij zich onder andere focussen op grensoverschrijdende samenwerking. Komende uit het hart van de Euregio weet hij alvast goed waarover hij het zal hebben in het halfrond. Met steden als Maastricht en Luik op een steenworp, maar net over de lands- of taalgrens, is er nog veel progressie mogelijk wat betreft samenwerking inzake cultuur, onderwijs, criminaliteitsbestrijding en economie.

Verder wil hij iedereen die elke dag opnieuw de handen uit de mouwen steekt ondersteunen door zo veel mogelijk transparantie, flexibiliteit en rechtszekerheid te bieden vanwege de overheid, maar langs de andere kant ook fors in te zetten op het inperken van regelneverij.

Binnen de commissies van het Vlaams Parlement is Steven vast lid voor de commissies "Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid", "Cultuur, Jeugd, Sport en Media" en "Wonen en Onroerend Erfgoed".