Einde van de (jacht op) patrijs? – Steven Coenegrachts