Versterk de democratie, maak ruimte voor burgerparticipatie – Steven Coenegrachts