Nieuw everzwijnplan zet in op preventie, een andere jachtmethodiek én schadevergoeding – Steven Coenegrachts