Nul uitbetalingen voor schade door everzwijnen wegens strenge regels – Steven Coenegrachts