Geen enkele vergoeding uitbetaald voor schade door everzwijnen – Steven Coenegrachts