Schade door everzwijnen wordt niet vergoed: 405 meldingen, 16 aanvragen, 0 euro vergoeding – Steven Coenegrachts