Coenegrachts en Vautmans pleiten voor verlening uitrijregeling mest – Steven Coenegrachts