Coenegrachts en Vautmans verheugd met 10 miljoen voor de aardappelsector via het noodfonds – Steven Coenegrachts