Persoonlijke gegevens

 

Steven Coenegrachts (°1985) groeide op in Vroenhoven-Riemst als zoon van Guido Coenegrachts en Godelieve Bastiaens die er de lokale krantenzaak 't Gazetje sinds jaar en dag uitbaten. Samen met zijn zus Kirsten en broers Sander en Wouter was hij vaak in de ouderlijke zaak terug te vinden waardoor hij al snel enige lokale bekendheid genoot als zoon van.

Tussen al die dag- en weekbladen raakte hij al snel gebeten door actualiteit en maatschappij. Zo waren de eerste kiemen van zijn latere politieke engagement al snel gezaaid. Hij is gehuwd met Sofie en is fiere papa van Emil, Hasse, Lukas en Renée.

 

Studies

 

Steven voltooide zijn secundaire studies aan het KSO Borgloon en trok daarna naar het vlakbij gelegen Maastricht waar hij dagelijks per fiets naartoe trok om er European Studies en European Law School te studeren.

Vervolgens behaalde hij ook nog een diploma Europese Sociale Zekerheid aan de Leuvense universiteit.

Professionele loopbaan


Na zijn studies liep Steven stage op het kabinet van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Daarna trok hij naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar hij werkte voor volksvertegenwoordigers Bruno Steegen, Ine Somers en fractieleider Patrick Dewael tot 2013.

Voor die laatste werkte hij ook als Kabinetssecretaris in diens hoedanigheid als burgemeester van Tongeren. Vervolgens ging hij aan de slag op het kabinet van gedeputeerde Igor Philtjens. In de jongste jaren leidde Steven de organisatie van Open Vld in Limburg in goede banen. Hierna vertoefde hij vaak in de Brusselse Melsensstraat als nationale coördinator van de Open Vld-partijwerking.


Politieke loopbaan


Steven's eerste verkiezingen waren die van oktober 2012 waarin hij als 27-jarige de lijst van Open Vld Riemst trok. In 2014 deed stond hij op de lijst van Marino Keulen als opvolger voor het Vlaams Parlement.

Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen kreeg hij opnieuw de kans de Riemsterse Open Vld-lijst te trekken die steeg van 14,8 naar 20,8 procent. Momenteel is hij voor de tweede maal fractieleider van de liberale fractie in de Riemsterse gemeenteraad.

In oktober 2019, legde Steven de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger in opvolging van Vlaams minister Lydia Peeters. Eind maart 2021 legde hij de eed af in de Senaat.