Erkenning van de uitzonderlijke zomer 2019 als landbouwramp – Steven Coenegrachts