Tweede grootste aantal kleiduifschutters maar geen erkende schietstand in Limburg – Steven Coenegrachts