Gemeenten krijgen 20 jaar tijd om over bestemming 12.000 hectare te beslissen – Steven Coenegrachts