In 96 gemeenten was zomer uitzonderlijk droog – Steven Coenegrachts