KMI erkent zonneschijn als ‘uitzonderlijk’ – Steven Coenegrachts