Steun voor sanering bedrijfsruimten aangescherpt – Steven Coenegrachts