Vlaams Parlement vraagt aandacht voor nieuwe uitdagingen in mediawijsheidsbeleid – Steven Coenegrachts