Standpunten – Steven Coenegrachts

Standpunten

20/04/2020

werk

Meer mensen aan het werk met een activeringsbeleid op maat. Er zijn in België te weinig mensen aan het werk terwijl een recordaantal vacatures openstaat. Open […]
20/04/2020

belastingen

Wie werkt, werk geeft of gewerkt heeft moet minder belastingen betalen. We willen ons fiscaal systeem hervormen tot een transparant, coherent en modern geheel. Met één […]
20/04/2020

wonen

Zoveel mogelijk kansen geven op een eigen woning. Een eigen huis is de beste sociale bescherming. Om tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke tendensen, zoals […]
20/04/2020

dierenwelzijn

Elk dier heeft recht op een dierwaardig leven. We gaan respectvol en verantwoordelijk om met dieren. Voor Open Vld zijn alle dieren inherent gelijkwaardig, maar kunnen […]