Coenegrachts: “Eigenaars 100% vergoed als hun grond niet bebouwd mag worden” – Steven Coenegrachts