Steeds minder veehouders hebben recht op ‘gespecialiseerde zoogkoeienpremie’ – Steven Coenegrachts