Kostenplaatje Vlaams wolvenbeleid : 150.000 euro – Steven Coenegrachts
Schade door everzwijnen wordt niet vergoed: 405 meldingen, 16 aanvragen, 0 euro vergoeding
16/02/2021
37% minder aanvragen voor slooppremies in 2020
02/03/2021