De voedingssector veroudert: het aandeel 55+ werknemers verdubbelt op tien jaar tijd – Steven Coenegrachts