admin – Page 6 – Steven Coenegrachts

admin

April 20, 2020

landbouw

Via de landbouw inzetten op vergroening, verduurzaming en kwaliteit. Het aantal boeren neemt af, maar er is niet minder landbouw. We zetten in op verduurzaming en […]
April 20, 2020

dierenwelzijn

Elk dier heeft recht op een dierwaardig leven. We gaan respectvol en verantwoordelijk om met dieren. Voor Open Vld zijn alle dieren inherent gelijkwaardig, maar kunnen […]
April 20, 2020

wonen

Zoveel mogelijk kansen geven op een eigen woning. Een eigen huis is de beste sociale bescherming. Om tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke tendensen, zoals […]
April 20, 2020

belastingen

Wie werkt, werk geeft of gewerkt heeft moet minder belastingen betalen. We willen ons fiscaal systeem hervormen tot een transparant, coherent en modern geheel. Met één […]