Standpunten – Steven Coenegrachts
April 21, 2020

asiel & migratie

Een Europese aanpak die onze buitengrenzen bewaakt. Open Vld kijkt positief naar migratie, een verhaal van mensen op zoek naar vrijheid. Landen die open staan voor […]
April 20, 2020

belastingen

Wie werkt, werk geeft of gewerkt heeft moet minder belastingen betalen. We willen ons fiscaal systeem hervormen tot een transparant, coherent en modern geheel. Met één […]
April 20, 2020

cultuur

Een cultuurbeleid verbindt mensen, prikkelt en doet nadenken. Cultuur verbindt mensen, prikkelt, doet nadenken en zorgt voor een open kijk op de wereld. We investeren in […]
April 20, 2020

dierenwelzijn

Elk dier heeft recht op een dierwaardig leven. We gaan respectvol en verantwoordelijk om met dieren. Voor Open Vld zijn alle dieren inherent gelijkwaardig, maar kunnen […]
April 21, 2020

gelijke kansen

Iedereen heeft recht op maatschappelijke aanvaarding. In onze diverse samenleving heeft iedereen recht op maatschappelijke aanvaarding. Je wordt verliefd op wie je wil, leeft samen met […]
April 20, 2020

jeugd

Kinderen en jongeren vrij laten om hun leven richting te geven. Jongeren zijn de toekomst én het heden. Naast vorming via onderwijs, is ook vrije tijd […]