Standpunten – Page 2 – Steven Coenegrachts
April 21, 2020

klimaat & energie

Betaalbare en zekere energie voor zowel consumenten als bedrijven. De opwarming van de aarde is misschien wel de grootste wereldwijde uitdaging ooit. De echte uitdaging daarbij […]
April 20, 2020

landbouw

Via de landbouw inzetten op vergroening, verduurzaming en kwaliteit. Het aantal boeren neemt af, maar er is niet minder landbouw. We zetten in op verduurzaming en […]
April 21, 2020

leefmilieu & natuur

Leefbaarheid van onze planeet garanderen met een vooruitstrevende aanpak. We koesteren onze leefomgeving waarin mensen vrij kunnen leven. Maar de ook de natuur ondervindt de gevolgen […]
April 21, 2020

media

Media met garanties voor onafhankelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid. De mogelijkheden van nieuwe technologie, internet en sociale media zijn onbegrensd en bieden kansen maar houden ook risico’s […]
April 21, 2020

onderwijs

Elk kind heeft recht op een kwaliteitsvolle en bereikbare school naar keuze. Onderwijs vormt burgers. Elk kind heeft recht op een kwaliteitsvolle en bereikbare school, ongeacht […]
April 21, 2020

ruimtelijke ordening

Onze ruimte zo kwalitatief mogelijk invullen, met respect voor het eigendomsrecht. Ruimte is de meest schaarse grondstof van Vlaanderen. Om deze uitdaging succesvol aan te pakken […]