Standpunten – Pagina 2 – Steven Coenegrachts
21/04/2020

klimaat & energie

Betaalbare en zekere energie voor zowel consumenten als bedrijven. De opwarming van de aarde is misschien wel de grootste wereldwijde uitdaging ooit. De echte uitdaging daarbij […]
20/04/2020

landbouw

Via de landbouw inzetten op vergroening, verduurzaming en kwaliteit. Het aantal boeren neemt af, maar er is niet minder landbouw. We zetten in op verduurzaming en […]
21/04/2020

leefmilieu & natuur

Leefbaarheid van onze planeet garanderen met een vooruitstrevende aanpak. We koesteren onze leefomgeving waarin mensen vrij kunnen leven. Maar de ook de natuur ondervindt de gevolgen […]
21/04/2020

media

Media met garanties voor onafhankelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid. De mogelijkheden van nieuwe technologie, internet en sociale media zijn onbegrensd en bieden kansen maar houden ook risico’s […]
21/04/2020

onderwijs

Elk kind heeft recht op een kwaliteitsvolle en bereikbare school naar keuze. Onderwijs vormt burgers. Elk kind heeft recht op een kwaliteitsvolle en bereikbare school, ongeacht […]
21/04/2020

ruimtelijke ordening

Onze ruimte zo kwalitatief mogelijk invullen, met respect voor het eigendomsrecht. Ruimte is de meest schaarse grondstof van Vlaanderen. Om deze uitdaging succesvol aan te pakken […]